Vladimír Doležal - Projekční kancelář, Stavební dozor investora, kompletní servis pro stavbu

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Odborná kontrola provádění stavebních prací. Zastupování investora ve všech fázích
realizace stavby (příprava, průběh, dokončení).

 

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Odborná kontrola a koordinace průběhu stavebních prací z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi. Vypracování a aktualizace plánů BOZP.ODBORNÉ VEDENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB, STAVEBNÍ DOZOR

Dle požadavku zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.PROJEKTOVÁ ČINNOST

Návrhy a realizace projektů rodinných domů, bytových domů, administrativních
a průmyslových objektů. Kompletní inženýrská činnost.

více

VLADIMÍR DOLEŽAL
autorizovaný stavitel v oboru pozemní stavby
Pohořílky 1
594 01  Velké Meziříčí
T: +420 777 061 596
E: info@dolezal-dozor.eu
IČ: 60668270
www.dolezal-dozor.eu


autorizovaná osoba ČKAIT vedená pod číslem 1002444